Mercura Mercura Stichting

Doel

Het behoud van cultureel/economisch erfgoed

Het verstrekken van donaties aan gezondheidsprojecten

Hoofdlijnen beleidsplan

  • Het aan musea en eventuele andere (ANBI) instanties (in bruikleen) geven van schilderijen en andere kunstwerken met een link naar de (bedrijfs)economische geschiedenis van Nederland (in internationaal perspectief); indien mogelijk en beschikbaar zal de kennis hierover aan de bruikleennemer ter beschikking worden gesteld.
  • Het verstrekken van donaties aan projecten ten bate van behoud van cultureel/economisch erfgoed.
  • Het verstrekken van donaties aan initiatiefnemers van gezondheidsprojecten in ruime zin van het woord.
  • In principe worden alle projecten waaraan gedoneerd wordt, door de stichting geïnitieerd.
  • Er worden geen beloningen noch onkostenvergoedingen verstrekt.

Over

Opgericht: 11 oktober 2019

Bestuur

Barend den Heijer, Voorzitter
Jens Risberg, Secretaris
Inger van Maanen, Penningmeester

In het eerste boekjaar t/m 31-12-2020 is voor een bedrag van 10.000 euro aan donaties ontvangen. Dit bedrag is besteed aan 9 projecten: Zie jaarverslag

Contact

Arjan den Heijer
info@mercurarotterdam.nl
Bank nr. : NL34RABO0349169373
Risin nr. : 860504724
KvK nr. : 76092151