In het jaar 2020 is in 5 projecten geparticipeerd en zijn 4 projecten geïnitieerd

Cultureel/Economisch Erfgoed

Vlasserij Suikermuseum

Museum GorcumsTerbeschikkingstelling van kunstwerken

Gezondheidsprojecten

Sportdag gehandicapten

Project Alzheimer

Project eenzame bejaarden

Economisch respectievelijk Cultureel Erfgoed

Geschiedenisboek - Een initiatief van de Stichting Erfgoed Rotterdam


75-jarig bestaan